Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

trafik_islem

Giriş
araç tescil işlemleri
A)     Yeni kayıt işlemleri
1)      Faturalı araç tescilinde istenilen belgeler
. Faturanın aslı ve fotokopisi ,
. ÖTV ödeme belgesinin aslı ,
. Uygunluk belgesinin aslı ,
. Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi ,
. Trafik sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisi ,

. TŞOF’ tan alınacak araç tescil dosyası ve 2 adet Ek1 formu( Traktör ve Y. römork için)
. Vekil müracaat ediyorsa vekaletname aslı ve 1 adet fotokopisi
. Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca ;
     .İmza sirküleri ,
     .Ticaret sicil gazetesi ,
     .Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış ticaret odası sicil kaydı .
2)      Trafik şahadetnameli araç tescilinde istenilen belgeler 
. Şahadetnamenin aslı ,
. ÖTV ödeme belgesinin aslı ,
. Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi ,
. Gümrük vezne alındı makbuzunun aslı ,
. Trafik sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisi ,
. TŞOF’ tan alınacak araç tescil dosyası ve 2 adet Ek1 formu ,
. TSE onaylı araç münferit uygunluk Belgesinin aslı ,
. Vekil müracaat ediyorsa vekaletname aslı ve 1 adet fotokopisi .

B)     Araç nakil ve devir işlemleri
1)Kendi adına nakil araç tescilinde istenilen belgeler
. Motorlu araç trafik ve tescil belgesi ,
. TŞOF’ tan alınacak araç tescil dosyası ve 2 adet Ek1 formu ,
. Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi ,
. Trafik sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisi ,
. Vekil müracaat ediyorsa vekaletname aslı ve 1 adet fotokopisi ,
. Geçerli araç muayene belgesi .
NOT : Adres değişikliğinden sonra 1 aylık sürenin geçmemiş olması gerekmektedir.
 
      
    2) Noter satışı sonrası nakil gelecek araç tescilinde istenilen belgeler
  
.Trafik sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisi ,
. TŞOF’ tan alınacak araç tescil dosyası ,
. Eski plakalar ve trafik belgesi ,
. Vekil müracaat ediyorsa vekaletname aslı ve 1 adet fotokopisi ,
. Geçerli araç muayene belgesi .
. Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca ;
     .İmza sirküleri ,
     .Ticaret sicil gazetesi ,
     .Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış ticaret odası sicil kaydı
.

3)Devir veraset işlemlerinde istenilen belgeler

. Ek 1 formu (2 Adet) ,
. Mahkemeden alınmış veraset ilamı veya noterden alınan mirasçılık belgesi ,
 .İlgili vergi dairesinden alınmış Veraset intikal vergisi olmadığına dair yazı ,
.Araç tescil ve trafik belgelerinin aslı ,
.Alıcı adına düzenlenmiş trafik sigorta poliçesinin aslı ,
. Geçerli araç muayene belgesi .
. 18 yaşından küçükler için taahhütname ,
. Vekil müracaat ediyorsa vekaletname aslı ve 1 adet fotokopisi .

4)İhale satışı sonrası devir işlemlerinde istenilen belgeler  

. İcra satış yazısı ,
. Ek 1 formu (2 Adet) ,
. Araç sahibi adına trafik sigortası ,
. Geçerli araç muayene belgesi  
. Araç tescil ve trafik belgeleri ,
. Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca ;
     .İmza sirküleri ,
     .Ticaret sicil gazetesi ,
     .Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış ticaret odası sicil kaydı ,
. Devir işlemiyle beraber trafikten çekme işlemi yapılacaksa ; çekme dilekçesi ve araç plakaları
.
 
  C) Diğer işlemler
             1) Trafikten çekme ve hurdaya ayırma işleminde istenilen belgeler
. Dilekçe ,
. Ek 1 formu (2 Adet)
. Araç tescil ve trafik belgelerinin aslı ile plakalar
. Hurdaya ayrılacak M1 ve N1 grubu araçlar için “ bertaraf formu “ ,
. Vekil müracaat ediyorsa vekaletname aslı ve 1 adet fotokopisi .
. MTV borcu ve araç üzerinde hak mahrumiyetinin bulunmaması ,
. Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca ;
     .İmza sirküleri ,
     .Ticaret sicil gazetesi ,
     .Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış ticaret odası sicil kaydı .

2)Kayıp tescil ve trafik belgelerinin yenilenmesinde istenilen belgeler  

. Dilekçe ,
. Muayenesi tespit edilemeyen araçlar için geçerli muayene belgesi ,
. Vekil müracaat ediyorsa vekaletname aslı ve fotokopisi
. Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca ;
     .İmza sirküleri ,
     .Ticaret sicil gazetesi ,
     .Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış ticaret odası sicil kaydı . 

         3)  Tescil Belgesine LPG işlenmesi işlemlerinde istenilen belgeler
. Muayenesi yapılmış Ek 1 formu (2 Adet)
. LPG faturası ,
. Montaj tespit raporu ,
. Mühendislik yetki belgesi ,
. Araç tescil ve trafik belgeleri
. Vekil müracaat ediyorsa vekaletname aslı ve fotokopisi ,
. LPG tadilatı sonrası alınan geçerli muayene belgesi ,
. Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca ;
     .İmza sirküleri ,
     .Ticaret sicil gazetesi , 
     .Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış ticaret odası sicil kaydı
 

              4) Logo işlemlerinde istenilen belgeler  

. Araç tespit muayenesi ,
. Logo kendi adına değilse logosu kullanılan firma ile sözleşme ve marka tescil raporu
 

 

SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ

Bu işlemler için aşağıdaki linki tıklayarak randevu almanız gerekmektedir.

http://surucurandevu.egm.gov.tr/ 

 

İLK DEFA SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ İŞLEMLERİ
 • 1) Sürücü Belgesi Dosyası
 • 2) Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 • 3) Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası
 • 4) Sürücü Sağlık Raporu
 • 5) Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuzlar.
 • 6) 2 adet fotoğraf (5x6 ebatında arka fon beyaz olacak şekilde Biometrik fotoğraf)
 • 7) Kan Grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
FARK İŞLEMLERİ (Herhangi bir sınıf sürücü belgesi olanlar)
 • Sürücü belgesi dosyası hariç, ilk defa sürücü belgesi verilmesi müracaatında istenilen belgeler fark işlemlerinde de istenir.
ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİNİN (ZAYi), YIPRANMA YENİLEME İŞLEMLERİ
 • 1) Dilekçe
 • 2) Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 • 3) Sürücü Sağlık Raporu
 • 4) 2 adet fotoğraf (5x6 ebatında arka fon beyaz olacak şekilde Biometrik fotoğraf)
 • 5) Zayi değilse mevcut sürücü belgesi
 • 6) Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli Maliye veya Anlaşmalı Bankalara,  sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı ile anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
 • DİLEKÇE 1 ve SAĞLIK RAPORU indirmek için tıklayınız
TEBDİL İŞLEMLERİ
 • 1) Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
 • 2) Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercüme
 • 3) Sürücü belgesi dosyası
 • 4) Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği aslı ve 1 adet fotokopisi
 • 5) Sürücü sağlık raporu,
 • SAĞLIK RAPORU için tıklayınız
 • 6) Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli Maliye veya Anlaşmalı Bankalara, sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı ile anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
 • Yabancı Sürücü belgesi, ilgili Ülkeye iade edilecektir.
 • 7) 2 adet fotoğraf (5x6 ebatında arka fon beyaz olacak şekilde Biometrik fotoğraf),
 • 8) Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.
YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİNİN (ZAYİİ), YIPRANMA YENİLEME İŞLEMLERİ
 • 1) Dilekçe
 • 2) Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 • 3) Sürücü Sağlık Raporu
 • 4) 2 adet fotoğraf (5x6 ebatında arka fon beyaz olacak şekilde Biometrik fotoğraf)
 • 5) Zayi değilse mevcut sürücü belgesi
 • 6) Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli Maliye veya Anlaşmalı Bankalara,  sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı ile anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
 • DİLEKÇE 2 ve SAĞLIK RAPORU indirmek için tıklayınız
 
 • TRAFİK GÜVENLİK PROJESİ
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Derneği
 • UPEM
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER