Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

trafik_islem

Giriş
 
ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ
 
DAHA ÖNCE TESCİLLİ İKEN KAYDI KAPATILIP GÜMRÜĞE TESLİM EDİLEN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMİ
1- Gümrük Trafik Şahadetnamesi.
2- Uygunluk belgesi.(Teknik Belge)
3- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası.
4. ÖTV ödeme belgesi aslı. 
5. T.C. kimlik numarasını gösteren belge. (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport )
6. Tescil belgesi. (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 
7. Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası. 
NOT: Şahadetname tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.  
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 
c) Türkiye ticaret sicil gazetesi

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ VEYA NOTERDEN PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLEN DURUMLARDA İSTENİLEN BELGELER

1-Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi.
2. Araca ait eski trafik belgesi ile plakalar.
3. T.C. kimlik numarasını gösteren belge. (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport )
4. Yeni tescil belgesi. (Trafik kuruluşunca tanzim edilip verilmektedir)
5. Şoförler odasından araç tescil dosyası.
6. Aracın muayenesi yoksa muayenenin yaptırılması gerekmektedir.
Not: Noterden araç satın alanların veya adres değişikliği nedeniyle plaka değişikliği 
yapanların, noter satışı tarihi veya adres değişikliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde 
plaka değişikliğinin yaptırılması zorunludur. Bir ay geçmesi halinde plaka değişikliği 
talebi yerine getirilmez. Plaka sabit kalır. Kendi adına nakillerde (2) adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1 ) doldurulması gerekmektedir.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 
c) Türkiye ticaret sicil gazetesi 
NOT: Noter satışlarında belge ücretleri noterde, adres değişikliklerinde ise tescil biriminde ödenmektedir.
 
İCRA KANALI İLE SATILAN İKİNCİ EL ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ

1. İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı.(İlgili icra
birimince satış belgesinin suretinin tescil birimine göndermesi gerekmektedir)
2. Zorunlu Mali mesuliyet sigortası. 
3. Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır 
4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1).
5. T.C. kimlik numarasını gösteren belge. (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport )

NOT: Tescilsiz araçların üç ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır. İcra Müdürlükleri tarafından eksik parçalı olarak satışı yapılan araçlarda icra satış tutanağında belirtilen eksik parçaların yeniden alındığına dair faturalandırılması ve bu parçaların araca monte edildiğini gösteren faturanın ibrazı ile birlikte geçerli muayenesi olsa dahi tekrar muayene yapılması gerekmektedir.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 
c) Türkiye ticaret sicil gazetesi 


VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER

1. Veraset İlamı. (ilgili mahkemeden veya Noterden) 
2. Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi. (ilgili vergi dairesinden)
3. Sistemden kontrol edildiğinde Vergi Dairesi'nden borcunun bulunmaması gerekmektedir.
4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası. (Varis/Varisler adına)
5. Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri. 
6. T.C. kimlik numarasını gösteren belge. (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport )
7. Yeni Tescil belgesi. (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
8. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 
9. (2) adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu. (Ek-1)
10. Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir. (Varislerin en az birinin Mernis adresinin bulunduğu tescil birimine başvurması yeterlidir.)
 
YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK İŞLEMİ

1. MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara  işlem yapılır. 
2. (2) adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu .(Ek-1) 
3. Araca ait plakalar. 
4. Araca ait Tescil ve Trafik belgeleri.
5. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır)
6. Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi. (NATO personeli ve  diplomatlar hariç)
 
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - AD, SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ 

1. Yeni Tescil belgesi.(Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu. (Ek-1)
3. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır)
4.Araç sahibinin boşanma, evlenme veya mahkeme kararları sonucunda isim ve/veya 
soyadlarının değiştirilmesi halinde, ilgili nüfus müdürlüğünce düzenlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneğine istinaden işlem yapılır. Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin PolNet ortamında sorgulanabilmesi halinde, nüfus müdürlüğünden belge talep edilmesine gerek bulunmamaktadır. (Şahıslar için) 
5. Şirketlerin unvan değişikliğinde, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti .(Faaliyet Belgesi)
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir. 
c) Türkiye ticaret sicil gazetesinde yayımlanan unvan değişikliği kararı.
d) M.T.V. borcunun bulunmaması gerekmektedir.

ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ 

1. Fatura. 
2. Montaj tespit raporu. 
3. İmalat yeterlilik belgesi. 
4. Karayolu uygunluk belgesi 
5. Muayenesi olsa bile tekrar fenni muayene yaptırılır 
6. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır)

7. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu .(Ek-1) 
8. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek.
9. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 

NOT: Fatura tarihi (30)  günü geçerse K.T.K.32.maddesi gereğince Trafik Para Cezası tatbik edilir.

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 


ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ 

1. Boya veya kaplama değişikliği ile ilgili düzenlenen Fatura. 
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu. (Ek-1) 
3. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır) 
4. Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.
5- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası.
6. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi,  herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

Fatura tarihi (30) günü geçerse K.T.K.32.maddesi gereğince Trafik Para Cezası tatbik edilir.

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 


MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ 

1. Motor satış senedi,  Gümrük Şahadetnamesi veya  fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
2. Garanti kapsamında  değiştirilen  motor  bloğu  için  fatura  ve  bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı. 
3. Teknik belge-plan proje. 
4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu. (Ek-1) 
5. Yeni Tescil belgesi.(Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
6. Eski Tescil ve Trafik belgeleri. 
7. Muayenesi olsa bile tekrar fenni muayene yaptırılır.
8. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

Fatura tarihi (30) günü geçerse K.T.K.32.maddesi gereğince Trafik Para Cezası tatbik edilir.

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 


ARAÇLAR ÜZERİNE YAZI VE LOGO İŞLENMESİ

Araç  işleticisinin  ticari  ad  ve  unvanı  ile  işletmeci  kuruluşun  tanıtımına  yönelik reklam  mahiyetindeki   yazı    ve    resimleri    aracın   yan   karoseri   üzerinde bulunabilir. 
Otobüs   ve   minibüslerin  arkalarına  sadece  işleticinin  ticari  ad  ve  unvanı  yazılabilir. 

Aracın kayıtlı bulunduğu trafik tescil kuruluşuna araç sahibi tarafından dilekçe ile müracaat edilmesi halinde;

1. Araçlar üzerine yazdırılan yazı ve resimlerin Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak yazdırılıp yazdırılmadığı hususunun kontrol edilmesi amacıyla muayene istasyonlarında araçların Ek-1 Formları’na tespitleri yaptırılacaktır. (Muayene istasyonlarınca araç üzerine yazılan ticari ad, unvan veya logonun belirtilmesi gerekmektedir)

2. Söz konusu yazı ve resimlerin usulüne uygun olarak yazıldığının anlaşılması halinde “….. logoludur”, “….. yazısı mevcuttur” ibareleri, Araç Tescil Belgesi ile Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu’na (Ek-1) şerh düşülecektir.

3. Üzerinde yazı veya logo bulunan bir aracın başkasına satılması halinde; yazı veya logonun sildirildiğine dair muayene istasyonundan aracın tespitinin yaptırılmasını müteakip alıcısı adına tescil işleminin yapılması gerekmektedir.

4. Sadece araç işleticisinin ticari ad ve unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoseri üzerinde bulunabilecek, ancak otobüs ve minibüslerin arkalarına işleticinin ticari ad ve unvanı yazdırılabilecektir.

5. Gerek işleticilerin kiralama yoluyla edindikleri araçlara yazı veya reklam logosu yazdırılmak istenmesi durumunda ibraz edilen kira sözleşmelerinde, gerekse üretici veya ithalatçı firmaların yazı veya reklam logosunun bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler adına tescilli araçlara yazdırılmak istenmesi durumunda, üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde noter tasdiki aranmasına gerek bulunmamaktadır.

6. Üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde yazı veya logo kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan, bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirkete ait araçlara yazı veya logoyu yazdırabileceğine dair belge aranacaktır.

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 


BELGE YENİLEME (YIPRANMA)

1. Yıpranan Tescil belgesinin yenisi alınacak. (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır)
3. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 
4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası.
5. Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 


AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ 

1. Araç faturalı ise, yeni kayıt faturalı araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
2. Araç tescilli veya başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyorsa, adres değişikliği veya noterden plaka değişikliği talep edilen nakil araçlarda yapılan tescil işlemi uygulanır.
3. Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz aslı.. 
4. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi..

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Sicil Gazetesi.
b) İlgili oda (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar vb.) sicil kayıt sureti.
c) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 


TESCİL BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ

1.  Sadece plaka değişikliği zorunlu olan plaka zayilerinde iki adet Araç Trafik Tescil ve
Müracaat İşlem Formu. (Ek-1)-(Trafik Tescil kaybolanlardan Ek-1 istenmez.)
2. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır) 
3. Her iki tescil plakasının çalınmış veya kaybolması halinde aracın kayıtlı olduğu birimde yada araç sahibinin Mernis adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşunca sıradaki seriden plaka verilerek plaka değişikliği yapılır. Mevzuat gereği tek plakası bulunan (Motorlu bisiklet- Motorsiklet- Dorse vb.) araçların plakasının kaybolması halinde de bu hükümler uygulanır.
4. Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 
      TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ

1. Yeni Tescil belgesi. (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu. (Ek-1) 
3. Dilekçe ( (Şubemizde matbu bulunmaktadır) 
4. Vergi Dairesi'nden borcunun bulunmaması gerekmektedir. (Belge istenmez, sistemden
kontrol edilir.)
5. Plakalar getirilecek. 
6. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek.
7.Trafikten çekme işlemi aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunda yapılabileceği gibi herhangi bir trafik tescil kuruluşunda da yaptırılabilir.

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 


HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ

1. Yeni Tescil belgesi. (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu.(Ek-1) 
3. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır) 
4. Vergi Dairesi'nden borcunun bulunmaması gerekmektedir. (Belge istenmez, sistemden
kontrol edilir.)
5. Plakalar getirilecek. 
6. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek. 
7. Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.
8.Hurdaya ayırma işlemi aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunda yapılabileceği gibi herhangi bir trafik tescil kuruluşunda da yaptırılabilir.

30.12.1999 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesi gereğince, yönetmelikte belirtilen (M1-N1 kategorisindeki araçlar ile Motorlubisiklet ve Motosiklet haricindeki 3 tekerlekli olan) araçların Ömrünü Tamamlamış Araç Merkezlerine (Çevre ve Orman Bakanlığı’nın tespit ettiği yerler) teslim edilerek, “Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu”nu getirmesi şarttır.

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 


ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Çalınan araçların tescil kayıtlarının kapatılması için, çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat edilebilir. Müracaat sırasında, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi ile savcılık veya mahalli kolluk birimlerince düzenlenmiş çalınma olayına ait belge alınır.

Aracın bilgisayar kayıtlarına ve tescil dosyasına “çalınmıştır” kaydı düşülerek tescil kaydı silinir. Araç tescil belgesi üzerine işlem tarihi ile birlikte “çalınmıştır” şerhi düşülür ve belge araç sahibine iade edilir. Aracın motorlu araç trafik belgesi ile müracaat sırasında ibraz edilen belgeler araç dosyasında muhafaza edilir. 

Aracın tescil kaydının çalıntı tarihi itibariyle silindiği Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç On Beş iş günü içinde, yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir. Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilir. 

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 

TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME

1. Yeni Tescil belgesi. (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu. (Ek-1) 
3. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır) 

(A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI

“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir. Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir. “A” Geçici Trafik 

Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;
1. Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe, 
2. Her   araç   için   cinslerine  göre   plakaya   bağlı   olarak  yaptırılmış   zorunlu    mali sorumluluk sigortası,
3. Harç makbuzu, 
4. Prototip  veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz),
5. İthal araçlar için garanti belgesi. 
6. İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.” 


(B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Trafik Tescil Birimlerinin olağanüstü durumlarda hizmet verememesi durumunda, tescili yapılmamış veya tescil belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir.
30 gün süre ile geçerlidir.

1.Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır) 
2.Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası. 
3.ÖTV Ödeme Belgesi aslı. 
4.Harç makbuzu. 
5.Aracın faturası - Trafik Şahadetnamesi - Noter satış senedi 

(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir. Bu araçlar belirtilen güzergâh dışına çıkamaz 
1.  Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır) 
2.  Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası. 
3.  Aracın satın alındığı belge. 
4.  Harç makbuzu.


SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ
ÖNEMLİ NOT:
     Sürücü Belgesi işlemlerinin 02.04.2018 tarihinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne devredilmesi nedeniyle “Yabancı Sürücü Belgesi Sorgulama” ikonu Emniyet Genel Müdürlüğünce kaldırılmış olup, yabancı ehliyet için başvuruda bulunacakların İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • ISPARTA VALİLİĞİ
 • İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
 • CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ
 • TRAFİK GÜVENLİK PROJESİ
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • UPEM