Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

pasaport_islem

Giriş
PASAPORT İŞLEMLERİ
Yeni Tip (Çipli) Pasaport Başvuru İşlemleri İçin;01 Haziran 2010 tarihi itibari ile Yeni Tip Pasaport Uygulamasına geçilmiştir. İlk alış tarihi itibari ile 10 yılı geçmiş pasaportlar (2000 yılı ve öncesi ) Avrupa Ülkeleri tarafından kabul edilmediği için uzatılamayacak, Yeni Tip (Çipli) Pasaport almaları gerekecektir.
 
 
 
 

PASAPORT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM
 
İstiklal Mah. 6 Mart Atatürk Caddesi No:62 Isparta Belediyesi karşısında bulunan Emniyet Müdürlüğümüz Ek Hizmet Binası Giriş Katında Hizmet vermektedir.
İletişim: (0-246) 232 84 50) 
 
Pasaport Türleri
Umuma Mahsus Pasaportlar
 Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.
Hususi Pasaportlar Hususi pasaportlar
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir. Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.
Hizmet Damgalı Pasaportlar
Hizmet Pasaportları, hükümetçe, Özel İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir. Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle
sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.
Diplomatik Pasaportlar
Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir. Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir.Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.
Başvuru Yerleri:
Türkiye' de yaşayan vatandaşlarımız, e-Pasaport almak için 81 İl ve 110 İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplam 191 başvuru merkezine; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ise bulundukları ülkedeki Büyükelçiliklerin Konsolosluk Şubelerine veya Başkonsolosluklara başvurabilirler. Diplomatik pasaport başvuruları yurt içinde Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar tarafından alınmaktadır. Başvuru merkezi sayısının Türkiye genelindeki tüm ilçeleri kapsayacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.
Başvurular, bazı konsolosluklarımızda randevusuz kabul edilebilmekle birlikte, işlem sayısı yoğun olan bazı konsolosluklarımızda ise beklemeleri en aza indirebilmek için yalnızca randevuyla kabul etmektedir. Bu nedenle, bu merkezlere başvurmadan önce lütfen randevu alınız ve diğer başvuru sahiplerinin işlemlerinin gecikmemesi için lütfen randevu saatinde başvuracağınız merkezde hazır bulununuz
e- Pasaport Harç ve Defter Bedelleri:
Pasaport harç ve defter bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (6) sayılı tarife ve Değerli Kâğıtlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazete' de yayımlanmaktadır.
20 Haziran 2010 tarihli ve 27617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 07.06.2010 tarihli ve 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (6) sayılı tarifede yer alan pasaport harçları 20.06.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 
Pasaport Harçları - Türkiye

 

 

2018 YILINA AİT UMUMA MAHSUS PASAPORT HARÇ MİKTARLARI  
 
 
YILLAR
HARÇ
CÜZDAN BEDELİ
TOPLAM
6 AYLIK
137.40 TL
108.00 TL
            245.40 TL
1 YILLIK
200.80 TL
108.00 TL
308.80 TL
2 YILLIK
327.80 TL
108.00 TL
435.80 TL
3 YILLIK
465.50 TL
108.00 TL
573.50 TL
5 VE 10 YILLIK
656.00 TL
108.00 TL
764.00 TL

 

NOT: 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE 5 YIL OLARAK, 18 YAŞINDAN BÜYÜK OLANLAR İÇİN 10 YILLIK DÜZENLENMEKTEDİR.

PASAPORT HARÇ BEDELLERİNİ TAHSİLATA YETKİLİ BANKALAR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş VAKIFBANK T.A.O GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GARANTİ BANKASI A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKBANK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HSBC BANK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZBANK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FORTİSBANK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEKSTİLBANK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEKERBANK T.A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FİNANSBANK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB) A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLUBANK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ING BANK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALTERNATİFBANK (A BANK) A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EUROBANK TEKFEN A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TURKİSHBANK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CİTİBANK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TURKLAND BANK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALBARAKA TÜRK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KUVEYT TÜRK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni harç ve defter bedellerini öğrenmek için http://www.epasaport.gov.tr/ linkini tıklayabilirsiniz.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

UMUMA MAHSUS PASAPORTLAR İÇİN:
- Nüfus cüzdanının aslı (üzerinde TC Kimlik numarası bulunmalı)
- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet 50X60 mm biyometrik vesikalık fotoğraf
- Varsa daha önceden alınmış pasaportlar
- Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşesi bulunacak(yurt dışında, başvurulan Konsolosluğa yatırılmaktadır)
- Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair dekont ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşesi bulunacak (yurt dışında, başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)

Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler:
- Askerlik tecil veya terhis belgesi (yurt dışında yaşayan erkekler için)
- Reşit olmayan çocuklardan, anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin
noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname
- Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkemeler
tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek
vereceği muvafakatname
- Mahkeme yoluyla ad, soyadı, yaş vb. değişiklikler yaptırmış veya nüfus nakli
yaptırmış olan kişilerden ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus
kayıt örneği istenir.
- Türkiye'deki üniversitelerde çalışan öğretim elemanları ile öğrenim gören
öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere
veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili üniversiteden alacakları ve
ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı'na onaylatacakları harçsız pasaport talep yazısı
(Bu kişilere, pasaport kanununun 15. maddesinde belirtilen sürelerle sınırlı
kalmak kaydıyla yurt dışına gidip gelecekleri süreler kadar harçsız pasaport
tanzim edilir.
6 aydan daha az süreli belge getirenlere 6 ay; 6 aydan daha fazla süreli belge
getirenlere 1 yıl; 1 yıldan daha fazla süreli belge getirenlere 2 yıl süreli harç
muafiyeti uygulanır.
Yukarıda belirtilenler dışındaki kişiler ise Milli Eğitim Bakanlığından alacakları
yazıyı başvuracakları merkeze ibraz edeceklerdir.
HUSUSİ PASAPORTLAR İÇİN:
- a) Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu (emekli olan veya çekilme sebebiyle kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport başvuru formlarını bulundukları ilin pasaport şube müdürlüklerinden temin edebilirler)
- b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösteren, kurumlarından alacakları mühürlü belge
- c) 01.08.1997 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı tarafından, bu tarihten sonra İl Emniyet Müdürlükleri tarafından "Emekli" sıfatıyla kendisine, eşine veya çocuklarına düzenlenmiş hususi pasaportlarının değiştirilmesi talebinde bulunanların emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisi
- Nüfus cüzdanının aslı (üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunmalı)
- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet 50x60 mm biyometrik vesikalı fotoğraf
- Varsa daha önceden alınmış pasaportlar
- Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşesi bulunacak (yurt dışında, başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)

* Hususi pasaport başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.
* Hususi pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.

Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler:
- Reşit olmayan çocuklardan, anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname
- Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkeme tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek vereceği Muvafakatname
- Hak sahibinin vefatı durumunda eşinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının "Dul" ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir)

- Başvuru sahibinin eşinin ve 7 yaşından gün almış çocuklarının başvuru sırasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat başvuruya gelmeleri gerekmektedir. Ancak hak sahibinin başvuruya gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilecek muvafakatname, vekâletname ya da taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilecektir.

- Hususi pasaport talebinde bulunan kadın eşinden boşanmışsa ve velayeti kendisinde olan çocuklarına hususi pasaport çıkarmak istiyorsa, vukuatlı nüfus kayıt örneği ya da kesinleşmiş mahkeme kararı
- Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır)ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi dahil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır.
- Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkasıyla evlenmemiş olmaları kaydıyla hususi pasaport verilir. Dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine hususi pasaport verilememektedir. Bu işlemle ilgili olarak, eşinin vefatından sonra kendisinin bir daha evlenmediğini belgeleyen nüfus kayıt örneği getirilmesi gerekmektedir.

HİZMET PASAPORTU İÇİN:
- Başvuru sahibinin, mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış Hizmet Pasaportu Talep Formu
- Nüfus cüzdanının aslı (üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunmalı)
- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet 50X60 mm biyometrik vesikalık fotoğraf
- Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında, başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)

* Hizmet pasaportu başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.
* Hizmet pasaportları harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır. - Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşesi bulunacak
* Hizmet pasaportu başvuruları:

- Görev için seyahat edilecek ülke vize istemiyorsa, seyahat gününe en erken 15

gün kalarak,
- Görev için seyahat edilecek ülke vize istiyorsa, seyahat gününe en erken 25 gün
kalarak kabul edilmektedir.

Bu sürelerden daha önceden yapılan hizmet pasaportu başvuruları kabul
edilmemektedir.

Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler:
 
- Daha önceden herhangi bir pasaport alınmışsa ilgili pasaport şubesine iade edilmesi, daha önce alınmış umuma mahsus pasaportları, hizmet pasaportu alırken ilgili pasaport şubesine iade edenler, formdaki ilgili bölüme umuma mahsus pasaportlarını ilgili pasaport şubeye teslim ettiklerini ve geri almadıklarını beyan edecekler, ancak söz konusu pasaport dosyalarında bulunamaz ise, umuma mahsus pasaportlarına kayıp işlemi yapılarak, beyan edenler hakkında T.C.K.'nın 206. maddesine göre yalan beyanda bulunmaktan, formu onaylayan kurum yetkilileri hakkında ise "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan işlem yapılmaktadır. Bu nedenle, daha önceden alınmış umuma mahsus pasaportlar hak sahiplerinde ise mutlak surette başvuru sırasında getirilmesi, hak sahiplerinde değilse formun ilgili bölümüne doğru beyanda bulunulması gerekmektedir.
-Hizmet Pasaportu için görevlendirme yazısı(onaylı -imzalı olacaktır).
- Reşit olmayanlar için, kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine
bizzat gelerek verecekleri muvafakatname
- Başvuru sahibinin eşinin ve 7 yaşından gün almış çocuklarının başvuru sırasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat başvuruya gelmeleri gerekmektedir.

DİPLOMATİK PASAPORT İÇİN:
Diplomatik pasaport başvurusu için gerekli başvuru formunu indirmek, diğer gerekli belgeleri öğrenmek ve ayrıntılı bilgi edinmek için
edebilirsiniz.
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • ISPARTA VALİLİĞİ
 • İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
 • CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ
 • TRAFİK GÜVENLİK PROJESİ
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • UPEM