Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

SİBER

Giriş
 
Değişen ve gelişen teknoloji atmosferinin beraberinde getirdiği sanal dünya içerisindeki yeni suç tipleri vatandaşlarımızın mağduriyetini artırmaktadır. Günümüz teknolojisini kullanmak durumunda olan vatandaşlarımızın güvenini ve iyi niyetini suiistimal etmeye yönelik suç örgütlerinin eylemleri Emniyet Teşkilatımızı bu alanda etraflıca ve derinlemesine çalışmaya sevk etmiş olup, belirtilen alanda profesyonel anlamda iş gücü ve kaynak kullanımını zorunlu hale getirmiştir.
         Yukarıda da belirtilen amaç doğrultusunda çalışmakta olan Emniyet Teşkilatımız, vatandaşlarımızın mağduriyetini minimum seviyeye indirecek ve kalite seviyesini daha üst noktalara çekebilecek şekilde yapılanmaya gitmiş olup bu oluşum sonucunda Siber Suçlarla Mücadele Şube biriminin teşekkül edilmesi sağlanmıştır.
                Her geçen gün teknolojinin ve bu teknolojilere erişilebilirliğin artmasına paralel olarak bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçlar da artmaktadır. Siber Suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ve / veya buna bağlı verileri ve / veya kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak, bilişim sistemine izinsiz olarak ve hukuka aykırı olacak şekilde girilmesi ve sonrasında yapılan eylemdir. Bu suçta hedef bir kişi olabileceği gibi kişinin malvarlığı veya bir sistemin kendisi de olabilir. Örneğin, bir sisteme girerek, zarar verme, verileri silme, şifreleme, ele geçirme, veri ekleme, sistemin kullanımını engelleme, özel hayatın gizliliğine müdahale etme, iletişimi engelleme, iletişimi izinsiz izleme ve kayıt etme gibi eylemler siber suç kategorisinde değerlendirilir.
         Teknolojik imkânların getirdiği kolaylıklar sebebiyle, sanal dünyayı zorunlu veya gönüllü olarak kullanmak durumunda olan kişilerin gerek bilişim konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları ve gerekse kırılmaya müsait güvenlik duvarları suçluların hareket alanı kazanmasına sebep olmuştur. Her zaman vatandaşımızın yanında olan Polisimiz,  bu alanda da suç öncesi ve suç sonrası olmak üzere adli ve idari çalışmalarını artan bir hızla sürdürmektedir. Çok yönlü olarak ele alınması gereken sanal dünyadaki suç hareketlerine yönelik olarak gerekli eğitim ve bilgilendirmeler başta olmak üzere doğru kaynakların doğru yerde kullanılması adına etraflıca bir çalışmayı zaruret haline getirmektedir. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün yukarıda ifade edilen hedefler ve amaçlar çerçevesinde kurulumu tamamlanmış olup vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyan birimlerimizin sorunlarına cevap verebilecek şekilde çalışmalarını büyük özveri ve özel yetenekleriyle sürdürmeye devam etmekte olup halkımızın bu konudaki işbirliği ve desteği büyük önem arz etmektedir.
İletişim  :
Tel         : 0505 318 32 00 - 01 (Dahili: 6657)
Eposta: : siber.isparta@egm.gov.tr
  • POLİS AKADEMİSİ
  • E-DEVLET HİZMETLERİ
  • ISPARTA VALİLİĞİ
  • İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
  • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
  • CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ
  • TRAFİK GÜVENLİK PROJESİ
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan