Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ŞARKİKARAAĞAÇ

Giriş


ŞARKİKARAAĞAÇ
A-TARİHİ          :  Karaağaç tarihi Anadolu tarihinin bir parçasıdır. Bu bölgede sırasıyla, Etiler, Frigyalılar, İyonlar ve Lidyalılar egemen oldular. Daha sonra İraniler, Makedonyalılar, Selefkoslar, Romalılar, Araplar, Selçuklular, Hamitoğulları ve Osmanlı Devleti bölgeye egemen olurken Şarkîkaraağac’a de egemen olmuşlardır. Şarkikaraağaç, tarih boyunca Khillarnion, Pedion, Anabura, Neapolis, Asikale, Karaağaç, Karaağaç-ı Yalvaç ve Karaağaç'ı Şarki adlarıyla anılmıştır. İlçeye "Karaağaç" isminin verilmesi ise, bölgeye ilk yerleşimin büyük bir karaağaç'ın çevresinde olmasına bağlanmaktadır. Başka yerlere de aynı isim verildiğinden karışmaması için "Şarki" kelimesi eklenmiştir. Karaağaç Bizans'a bağlı iken Türk akınlarına maruz kalmıştır. Karaağaç ve havalisi Selçuklulardan Rükneddin Süleyman Şah'ın oğlu lll. Kılıçarslan zamanında 1203 yılında Selçukluların eline geçmiştir. Kılıçarslan'ın katlinden sonra 1264 yılında lll. Gıyaseddin Keyhüsrev Sultan olmuş 1281'e kadar sultanlığı sürmüştür. Bu senelerde Karaağaç'a şimdi Camii kebir denilen Ulu Cami yaptırılmıştır. Caminin batı tarafındaki bir pencerenin üzerinde bulunan bir kitabede Selçukluların o zamanki durumu anlatılmaktadır. Bu bilgilere göre caminin yapıldığı yıllarda Selçuklu ülkesi Gıyaseddin Keyhüsrev ve Gıyaseddin Mes'ud arasında ikiye bölünmüştür. Karaağaç, Hamitoğulları Beyliğinin İsauria kısmına düşmüştür. Hamitoğulları ikiye ayrılınca Karaağaç, Dündar Bey oğulları bölgesinde kalmıştır. Karaağaç coğrafi konumu itibarıyla Eşrefoğulları, Germiyanoğulları ve Karamanoğulları beyliklerinin etkisi ve egemenliği altında kalmıştır. İlyas Bey zamanında Karaağaç'ı Karamanoğullarından Alaaddin Bey de işgal etmiştir. İlyas Bey'in oğlu Kemalmeddin Hüseyin Bey de Karamanoğulları'nın tecavüzüne karşı 1380 senesinde Osmanlı Padişahı Murad Hüdavendigar ile yaptığı antlaşma sonucu, seksen bin altın karşılığında Isparta, Yalvaç, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir ve Karaağaç'ı Osmanlılara vermiştir. Böylece bölgede Osmanlı hakimiyeti başlamıştır. Osmanlı Devleti zamanında Karaağaç bir kültür merkezi haline gelmiş, üç adet medrese ve değerli hocalarıyla bilim, siyaset ve sanat adamları yetiştirmiştir. Karaağaç, Milli Mücadeleye malıyla canıyla  katılmıştır. Sivas Kongresinden sonra alınan kararlar doğrultusunda, milli mücadelede önemli rol oynayan milli kuvvetlerin ilk tesis edildiği yerlerden birisi de Karaağaç'tır. Şarkikaraağaç, Yalvaç Karaağacı olarak Yalvaç'a bağlı bir nahiye iken 1863 yılında ilçe olmuştur. İlçe statüsü Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir.
B-COĞRAFİ  DURUMU     : 
 
Türkiye’nin güney batısında bulunan  Şarkikaraağaç ilçesi, Isparta İline 120.Km, Konya İline 144 Km. mesafede, Konya-Isparta karayolu üzerinde, kuruluş tarihi çok eski olmakla birlikte 1864 yılından beri belediye teşkilatı bulunan bir ilçedir. Genel yüzölçümü 1232 Km. karedir. Akdeniz bölgesinin Konya kesiminde göller bölgesinde bulunmaktadır. İlçenin güneyinde Beyşehir ve Yenişarbademli , kuzeyinde Yalvaç ve Akşehir , doğusunda Doğanhisar ve Hüyük , batısında ise Gelendost ve Eğirdir ilçeleri bulunmaktadır. İlçe Merkezi, Kuzey doğusunda güneye doğru uzanan  Sultan dağları,  Batısında Güney toroslara kadar uzanan Anamas dağları, Güneyde Karadağ ve Kızıldağ ile çevrili bir ovada  kurulmuştur.  Demiryolu, denizyolu, hava yolu, akarsu, köprü ve tünel bulunmamaktadır.
 
 İlçede genel olarak Akdeniz iklimi ile İç Anadolu ikliminin karışımı bir iklim hüküm sürmekte, her iki iklim de etkisini göstermektedir.. Genelde yazları sıcak ve kurak, kışları sert ve soğuktur. Yağışlar kışın ve ilkbaharda olmaktadır. Bitki örtüsü olarak Kızıldağ kesiminde sedir, Anamas dağı eteklerinde ise çam ve meşe ağaçları, şehir merkezinde ise elma, kavak ve diğer meyve ağaçları mevcuttur. Bölgenin yer aldığı Anadolu platosu dalgalı arazileri, tepeleri bazı düzlükleri ihtiva etmekte olup, toprak yapısı kil ve kalkerlidir. Aşırı kar yağışları haricinde yollar trafiğe her zaman açıktır.
 C-İDARİ YAPI VE NÜFUS :
Şarkikaraağaç, önceleri Yalvaç'a bağlı bir kasaba iken 1863 yılında Konya'ya bağlı bir ilçe haline gelmiş, 1878 yılında ise Yalvaç ile Şarkikaraağaç, birer ilçe olarak Isparta iline bağlanmışlardır. Bundan sonra geniş çaplı imar faaliyetlerine girişilmiştir. İlçeye bağlı  Çarıksaraylar, Çiçekpınar ve Göksöğüt olmak üzere üç adet kasaba bulunmuktadır.. İlçe merkezi 8 mahalleye ayrılmıştır. Bunlar; Alcıklar, Aşağı Kale, Asikale, Cami Kebir, Ulvikale, Fatih ve Orta Mahalledir. İlçe merkezi nüfusu, 10.500 kişidir. 
 
İlçemizde yerleşim alanı dağınık, bağlık bahçelik olup, genellikle ilçe sakinlerinin bazıları  kış aylarında evlerinden ayrılarak, başta Ankara olmak üzere büyük şehirlerde ikamet etmekte olup büyük bir çoğunluk da işçi olarak yurt dışında bulunmaktadır. İlçemizde elektriği, yolu, telefonu, aracı ve suyu olmayan yerleşim merkezi yoktur. Kasabalarda görevli çarşı ve mahalle bekçisi bulunmamaktadır.
D-EKONOMİK DURUM :
İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Son zamanlarda sulu tarıma önem verilmesiyle üretim artmıştır. Devlet Su İşleri tarafından yürütülen, Şarkikaraağaç Sulama Projesi 1986 yılında başlamış ve tamamlanmak üzeredir. Isparta ilinde devam eden en büyük sulama projesi olan bu projeyle Beyşehir Gölü'nden alınan su ile 13.783 hektar alanın sulanması planlanmıştır. Ayrıca, Örenköy, Çarıksaraylar ve Köprüköy'de gölet çalışmaları devam etmektedir. İlçede mera hayvancılığındaki azalmaya karşın ahır hayvancılığında büyük  artış meydana gelmiştir. Süt inekçiliği oldukça yaygındır. Buna bağlı olarak süt pazarlama ve mandıra gibi faaliyetler de artış göstermiştir. İlçe merkezinde 3, Salur Köyünde 1 olmak üzere 4 mandıra halen faaliyet göstermektedir. Sulama projesinin tamamlanmasıyla ilçe tarımında önemli gelişmeler sağlanacaktır. Meyve, sebze ve şeker pancarı üretimini artırmak için planlama çalışmaları yapılmaktadır.
Şarkikaraağaç ilçesinde barit Madeni bulunmaktadır. Özel bir şirket olan Başer Maden Sanayi, ve ADO Madencilik, Barit madenini işletmektedir. İlçede taş ve kum ocağı, Un Fabrikası, Çivi Fabrikası gibi orta ölçekli işletmeler mevcuttur.
E-TURİZM :
Geçmiş medeniyetlere ait çok sayıda höyük bulunması, Anabura Antik Kentinin olması, doğal güzellikler bakımından Kızıldağ Milli Parkının ve Beyşehir Gölünün bir bölümünün ilçe sınırları içinde bulunuşu ilçeyi turizm yönünden önemli hale getirmiştir. Ayrıca ilçenin önemli bir yol güzergahında bulunuşu ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.
F-SOSYAL  -KÜLTÜREL VE  EĞİTİM YAPISI   :
Genel olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşan halkın  eğitim durumu ilköğretimden ibaret olup, son yıllarda başlatılan eğitim çalışmaları ile eğitim seviyesi yükseltilmeye devam etmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulu’nun açılmış olması ve yaklaşık 1500 öğrencisiyle eğitim hayatına devam etmesi, ilçenin sosyo-kültürel hayatına canlılık kazandırmaktadır. İlçemizde toplam 4  adet ilköğretim okulu, Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Lisesi , Sağlık Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, İmam Hatip Lisesi ve Şarkikaraağaç Lisesi eğitim vermektedir.
                                                                                                                                            
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
YERLEŞİM DURUMU
 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Merkezinin kısmen dışında Beyköy Yolu üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kendi binasında hizmet vermektedir. Giriş katında Polis Merkezi Amirliği ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Üst katında ise diğer birimler faaliyet göstermektedir. Aynı binaya ekli 6 adet lojman bulunmaktadır.
e-posta: sarkikaraagac@egm.gov.tr
 
3
155
1
4114217
4
MAKAM
1
4114033
5
SANTRAL
1
4112040
6
AVEA
1
0505 3183228
 
 
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • ISPARTA VALİLİĞİ
 • İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
 • CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ
 • TRAFİK GÜVENLİK PROJESİ
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • UPEM