Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SÜRÜCÜ BELGELERİ DEĞİŞİYOR
22.12.2015  
 
 
            “Karayolu Trafiği Konvansiyonunu Uygun Bulma Kanunu” 25/04/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiştir. Konvansiyona katılmamızın kararlaştırıldığı 25/06/2012 tarih ve 2012/3346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 08/08/2012 tarihli ve 28378 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konvansiyona üye ülke olarak katılmamız ise 22/01/2013 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından onaylanarak 23/01/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
           
12/07/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun sürücü belgelerine ilişkin maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile sürücü belgesi sınıfları, geçerlilik süreleri, sürücü belgesi alacaklarda aranacak yaş, deneyim ve hükümlülük şartları ile aday sürücülük uygulamasının yönetmelikte belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 01/01/2016 olarak belirlenmiştir.
 
01.01.2016 tarihi itibari ile Sürücü Belgelerinde yapılacak değişikler genel hatları ile aşağıda açıklanmıştır. Belirtilen maddeler halen taslak halinde olup, konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
 
01.01.2016 DAN İTİBAREN YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ ALMAK İÇİN MÜRACAATTA BULUNANLAR
 
1-      01.01.2016 tarihinden itibaren Eski Tip Sürücü Belgesi basımı yapılmayacaktır. Tescil Birimlerinde alınan müracaatlara istinaden Yeni Tip Sürücü Belgeleri Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan kart basım merkezlerince Taşra Teşkilatında alınan müracaatlar esas alınarak basımı yapıldıktan sonra şahısların adreslerine veya müracaat esnasında belirttikleri adreslere posta yolu ile gönderilecektir.
 
2-      Eski tip sürücü belgelerinin (zayi olanlar dahil) değiştirme işlemleri 31/12/2020 tarihine kadar tamamlanacak olup, bu değiştirme işlemleri sırasında harç alınmayacaktır. İşlemlerden 13 TL değerli kağıt bedeli ile 2 TL sürücü belgesi hizmet bedeli yatırıldığına dair belge alınacaktır. Ancak sınıf ekleme işlemlerinde içinde bulunulan yılın harç ve değerli kağıt bedeli maliye tarafından belirlenen rakam üzerinden işlem yapılacaktır.
 
3-      Sürücü belgesi teslim edilinceye kadar ki sürede vatandaşların mağdur olmamaları adına sürücü belgesi yerine geçen ve 15 gün süre ile geçerli geçici belge ( Ek-50 Belgesi ) verilecektir.   Sürücü belgesi teslim alındığında bu belge geçersiz sayılacaktır.
 
4-      Belirlenen süre içerisinde değiştirilmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılır. Ancak, ilgililerin başvuruları halinde, sürücü belgesi alma şartlarını taşıyanların (sağlık raporu, sabıka kaydı v.s.) gerekli harçlar ve indirimsiz değerli kâğıt bedeli ödendikten sonra kendilerine geçersiz sayılan sürücü belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgeleri verilir. Sürücü belgeleri çeşitli nedenlerle geri alınmış olanlar ile mücbir sebeplerle sürücü belgelerini bu madde kapsamında belirlenen sürelerde değiştirmeyenlerden belgelerinin değiştirilmesi sırasında harç alınmaz. (KTY geçici madde 10)
5-      Sürücü belgesi belirtmiş olduğu ikamet adresine teslim edilemediği durumlarda; Sürücü belgesi dağıtım merkezinde belirli bir süre bekledikten sonra Müracaatı alan Trafik kuruluşuna iade edilecektir. Müracaat             eden veya kanuni vekili (noterden) sürücü belgesi kartını teslim alabilecektir.
 
6-      Eski tip sürücü belgelerinde yenileme zorunluluğu bulunmamaktaydı. olmadığı Ancak 01.01.2016 tarihinden sonra gelecek sistemde alınan sürücü belgeleri sınıfına göre 5 veya 10 senede bir değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sürücü belgesi yenileme işlemleri esnasında müracaatçıların doktor raporu almaları zorunlu olacaktır.
 
7-      Eski tip sürücü belgesi sınıfları içerisinde yer alan H sınıfı sürücü belgesi yeni düzenleme ile kaldırılmıştır. H sınıfı sürücü belgesi alacak vatandaşlarımız için A ve B sınıfı sürücü belgesi düzenlemesi yapılacaktır. Düzenleme ile A veya B sınıfı sürücü belgesi alacak vatandaşlarımızın ibraz edecekleri Doktor raporlarında yer alan kısıtlayıcı unsurlar genel müdürlükçe belirlenen kodlarda karşılığı olan sayılarla ifade edilecektir.
 
8-      01.01.2016 tarihinden sonra Yeni tip sürücü belgesi almak için trafik tescil kuruluşlarımıza gelen müracaatçıların sürücü belge harç ve değerli kağıt bedelleri, Maliye Bakanlığına bağlı veznelere veya Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi bulunan banka şubelerine ödenebilecektir.
 
9-   Aday sürücülük uygulaması; 01/01/2016 tarihinden itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecektir. Aday sürücülüğe dair sürücü belgesinin üzerinde ayrıca herhangi bir ibare yer almayacaktır. Bu nedenle, iki (2) yıllık aday sürücülük süresi sonunda sürücü belgesinin yenilenmesine gerek bulunmamaktadır.(Karayolları Trafik Yönetmeliği Ek Madde 3’de detayları açıklanmıştır)
 
10-  Yeni tip sürücü belgesi verilmeye başlanmasıyla birlikte Sürücü belgesi sicil numaraları merkezi olarak il/ilçe trafik tescil kuruluşlarının en son verdikleri sicil numarasından devam etmek üzere sistem tarafından verilecektir.
 
11-  Daha önceden Emniyet Müdürlüğünde idari işlemler için müracaat ederek parmak izleri alınan vatandaşların yeniden parmak izi alınmayacak ancak parmak izi doğrulama işlemi yapılacaktır. Daha önce parmak izi vermeyen müracaat sahiplerinin parmak izleri alınacaktır. Parmak izi alma ve doğrulama işlemleri Trafik Tescil Şube Müdürlüğümüzce yapılacaktır. 
 
 
 
 
 
YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI VE KULLANABİLECEKLERİ ARAÇLAR
 
 
ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİNDEKİ KARŞILIKLARI
 
 
ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI
YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ
SINIFLARI KARŞILIĞI
A1
M ve A1
A2
M, A1, A2, A ve B1
B
M, B1, B, D1 ve F
C
M, B1, B, D1, C1, C ve F
D
M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1E ve F
E (28.04.1997 ÖNCE)
M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE ve F
E (28.04.1997 SONRA)
M, B1, B, BE, C1, C, D1, D ve F
F
M ve F
G
M ve G
H
Engel durumuna göre A veya B
 
 
 
ESKİ SÜRÜCÜ BELGESİNİ ZAYİİDEN VEYA YENİLEMELE NEDENİ İLE YENİ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRME ESNASINDA İSTENEN BELGELER
1- Sağlık Raporu ( Aile Hekimliği veya herhangi bir sağlık kuruluşu )
2-  Biyometrik Fotoğraf
3-  Nüfus Cüzdanı veya Pasaport aslı ve fotokopisi ( Avukatlar için Avukatlık Belgesi Aslı ve Fotokopisi )
4-  Maliye veya Banka Dekontu ( 2015 yılı için 15 TL (13 TL si Kart bedeli, 2 TL si Polis Vakfına))
 
01.01.2016 DAN ÖNCE SÜRÜCÜ SERTİFİKASINI HAKETMİŞ OLUP YENİ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER
1-  Kurslardan alınan sürücü sertifika dosyası
2-  Biyometrik Fotoğraf
3-  Maliyeye veya Banka dekontu ( Sürücü belgesi kart bedeli + Maliye harcı)
5-      İşlem Hizmet bedeli dekontu (Polis Vakfına)
 
SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVU SİSTEMİ
Sürücü Belgesi Randevu Sistemi 01/01/2016 tarihinden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü’nün egm.gov.tr internet adresinde kullanıma açılacaktır.
 
1-      Yurtdışına çıkacağını belgelendirenlerde sürücü belgesi işlemlerinde öncelik tanınacaktır.
2-      Yeni tip sürücü belgesi almak, değiştirmek ve yenilemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabilecektir.
3-      Müracaatların kabulünde randevu saatlerine riayet edilecektir.
 
 YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ ÖRNEĞİ
 
 
 
 ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
                                                          
 
 
  • TRAFİK GÜVENLİK PROJESİ
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER